Logo

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 5761
W sumie: 132387

Informacje dla mieszkańców

Firma odbierająca odpady komunalne

Od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2014r. odpady komunalne z terenu Gminy Wróblew odbiera firma:
 
A.S.A. Eko Polska Spółka z o.o.
Oddział Zduńska Wola
ul. Spacerowa 13
98-220 Zduńska Wola
www.asa-pl.pl

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Od 1 lipca 2013 r. dla mieszkańców Gminy Wróblew został uruchomiony Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący się na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu przy ulicy Dzigorzewskiej 4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwany SMOK - "Segreguję Moje Odpady Komunalne".
 
SMOK czynny jest:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 18:00 
w soboty w godzinach 7:00 - 15:00.

 
Więcej informacji oraz Regulamin na stronie www.orlistaw.pl w zakładce SPO.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Miejsce gospodarowania odpadów

Odpady komunalne pochodzące z terenu Gminy Wróblew przekazywane są do Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych znajdującej się w mieście Sieradz, ul. Dzigorzewska 4, 98-200 Sieradz. Następnie odpady transportowane są do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" (woj. Wielkopolskie), który na podstawie uchwały nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 posiada status jedynej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych dla X Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, obejmujący między innymi teren Gminy Wróblew. 

Poziom Odzysku 

Osiągnięte poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

       

IV. Osiągnięty poziom OGRANICZENIA masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania9)

40,1

V. poziom recyklingu I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA następujących frakcji odpadów komunalnych: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA10) odebranych z obszaru gminy

Kod odebranych odpadów komunalnych4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4)

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych5)

[Mg]

Masa odpadów poddanych recyklingowi5)[Mg]

Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia5)

[Mg]

15 01 01 

Opakowania z papieru i tektury

1,1

1,1

-

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

3,4

3,4

-

15 01 07

Opakowania ze szkła

23,7

23,7

-

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła11) [%]

9,2

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osiągnięte poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

IV. Osiągnięty poziom OGRANICZENIA masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania9)

50

V. poziom recyklingu I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA następujących frakcji odpadów komunalnych: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA10) odebranych z obszaru gminy

Kod odebranych odpadów komunalnych4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4)

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych5)

[Mg]

Masa odpadów poddanych recyklingowi5)[Mg]

Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia5)

[Mg]

15 01 01 

Opakowania z papieru i tektury

0,7

3,0

-

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

2,2

6,5

-

15 01 04

Opakowania z metali

0,0

1,9

-

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

46,9

43,4

-

15 01 07

Opakowania ze szkła

11,4

15,8

-

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła11) [%]

13,00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osiągnięte poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania jak i osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2014 roku  przedstawia poniższa tabela:

IV. osiągnięty poziom OGRANICZENIA masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania9)

54%

V. poziom recyklingu I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA następujących frakcji odpadów komunalnych: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA10) odebranych z obszaru gminy

Kod odebranych odpadów komunalnych4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4)

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych5)

[Mg]

Masa odpadów poddanych recyklingowi5) [Mg]

Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia5)

[Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

0,54

12,8

-

15 01 02 

Opakowania z tworzyw sztucznych 

0,00

45,3

-

15 01 04

 

Opakowania z metali

0,00

7,9

-

15 01 07 

 

Opakowania ze szkła

38,7

60,9

-

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła11) [%]

34,00%

VI. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych12) odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych

Kod odebranych odpadów4)

Rodzaj odebranych odpadów4)

Łączna masa odebranych odpadów5)

[Mg]

Masa odpadów poddanych recyklingowi5)

[Mg]

Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia5)

[Mg]

Masa odpadów poddanych odzyskowi innymi metodami niż recykling 
i ponowne użycie5)

[Mg]

 

17 01 01

Odpady z betonu oraz gruzu betonowego

 

-

 

-

 

-

5,9

 

 

 

 

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

3,4

 17 02 01

Drewno

 -

-

-

 0,2

17 02 02

szkło

-

-

-

0,3

17 02 03

Tworzywa sztuczne

-

-

-

3,8

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych11) [%]

100%

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Wróblew
pokój nr 16, I piętro
tel. (43) 828 66 00 
 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.