Oficjalny serwis samorządowy  Gmina Wróblew wróblew.pl
strona główna 
Aktualności
Zwrot podatku akcyzowego w roku 2017


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w roku 2017

W 2017 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach od 1 lutego do 28 lutego i od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego.


W miesiącu lutym honorowane będą faktury za okres od 01.08.2016r. do 31.01.2017r.

W miesiącu sierpniu honorowane będą faktury za okres od 01.02.2017r. do 31.07.2017r.

Limit zwrotu podatku w 2017r. wynosić będzie: 86,00 zł* ilość ha użytków rolnych.
W 2017 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1 zł na 1 litr oleju.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi:
- od dnia 3-28 kwietnia 2017r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
-
od dnia 2-31 października 2017r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Do pobrania:

Druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Druk zestawienia złożonych faktur

powrót
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wróblew.pl