Oficjalny serwis samorządowy  Gmina Wróblew wróblew.pl
strona główna 
Aktualności
Odnawialne źródła energii w Gminie Wróblew

Wójt Gminy Wróblew zaprasza mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania na zakup i  montaż instalacji odnawialnych źródeł energii produkujących energię elektryczną i/lub cieplną do uczestnictwa w planowanym projekcie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Wróblew”.

Na realizację projektu jednostka będzie się ubiegać o fundusze zewnętrzne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 (Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Spotkania informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania, założeń projektu, kosztów uczestnictwa w projekcie, rodzaju instalacji OZE możliwych do dofinansowania, zasad funkcjonowania urządzeń odbędą się w dniach:

13 listopada 2017r. godz. 17.00, sala konferencyjna Urzędu Gminy Wróblew

14 listopada 2017r. godz. 17.00, świetlica w Charłupi Wielkiej

W trakcie spotkania będzie można pobrać i wypełnić deklarację uczestnictwa w projekcie, oraz pobrać do wglądu wzór umowy na inwentaryzacje.

Przykładowo montaż instalacji fotowoltaiki o mocy 3 kWp (produkującej ok. 3000 kWh/rocznie) na dachu budynku mieszkalnego wiąże się z kosztem orientacyjnym 16 740,00 PLN brutto. Przy uzyskaniu dofinansowania 85% wkład własny może wynieść ok. 3 565,00 PLN – co zwraca się w ciągu ok 2 lat. W tym projekcie istnieje możliwość montażu kolektorów słonecznych, oraz kotłów na pellet z łącznym dofinansowaniem 85%.

Regulamin naboru deklaracji w ramach projektu Odnawialne źródła energii w Gminie Wróblew jest dostępny na stronie internetowej gminy pod adresem www.wroblew.pl bądź w Sekretariacie Urzędu Gminy Wróblew, I piętro, pok. nr 15.
 
Z poważaniem
Wójt Gminy Wróblew
/-/ Tomasz Woźniak


Do pobrania:

Deklaracja

Ankieta

 Regulamin naboru deklaracji w ramach projektu OZE w Gminie Wróblew

powrót
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wróblew.pl