dzisiaj jest: 18 grudnia 2017. imieniny: Laura, Bogusław, Gracjan
 
Aktualności
Zakaz podlewania wszelkich upraw wodą z wodociągów wiejskich

Podaję do publicznej wiadomości, że w związku ze zwiększonym poborem wody wodociągowej i obniżonym poziomem wód w studniach głębinowych  wprowadzam z dniem 27 maja 2017 r. całkowity i bezwzględny zakaz podlewania wszelkich upraw wodą z wodociągów wiejskich, gdyż może to skutkować przerwami w dostawie wody.
Jednocześnie przypominam, że pobieranie wody bez opomiarowania wodomierzami jest wykroczeniem i podlega karze przed Sądem Grodzkim oraz karą grzywny w kwocie do 5 000 zł.

Jednocześnie informuję, iż przekazaliśmy plac budowy w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we Wróblewie".

Główny zakres inwestycji to:
- renowacja istniejących studni głębinowych,
- budowa zbiornika wody czystej o pojemności 200 m3 z uzbrojeniem.
Przewidywany termin zakończenia robót to koniec września 2017 r.
Celem inwestycji jest zwiększenie wydajności stacji i zapobieganie niedoborom wody w okresie letnim.

Wójt Gminy
/-/ Tomasz Woźniak

drukuj
« powrót