dzisiaj jest: 18 grudnia 2017. imieniny: Laura, Bogusław, Gracjan
 
Aktualności
Oferta kolonii dla dzieci rolników - SŁAWA

Związek Młodzieży Wiejskiej przedstawia ofertę kolonii dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).


Miejsce kolonii:
Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy„Janówka” w Sławie, ul. Nowosolska 2c, 67 – 410 Sława

Odpłatność rodziców: Tylko 440 złotych !!!

Wiek uczestników: 6-16 lat (roczniki 2001-2011)

Numer konta do wpłaty: 73 2030 0045 1110 0000 0268 9280 Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Chmielna 6 lok 6
Tytułem: Wpłata na działalność statutową: Akcja Lato 2017 (w przypadku wpłat indywidualnych: imię i nazwisko dziecka, data turnusu)
 
Terminy kolonii:
24 czerwca - 7 lipca 2017 r. 

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Udział w wypoczynku mogą wziąć dzieci urodzone do rocznika 2001 włącznie. Wiek dziecka określamy rocznikowo (miesiąc i dzień nie mają znaczenia).

Każdy z rodziców musi wypełnić i dostarczyć:
 1) kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku (druk w załączeniu) - w momencie zbiórki każde dziecko musi mieć wypełnioną kartę przy sobie,
 2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora i Fundusz KRUS (druk w załączeniu),
 3) oryginał zaświadczenia o podleganiu (przez co najmniej jednego z rodziców) ubezpieczeniu KRUS (w pełnym zakresie - chorobowym, wypadkowym i emerytalno-rentowym) wystawione przez placówkę terenową KRUS,
 4) potwierdzenie dokonania wpłaty na wskazany rachunek Związku.
 
 Oferowany zakres kolonii:
  •  opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
  • całodobowa opieka pielęgniarki oraz lekarza na wezwanie, 
  • ubezpieczenie NNW,
  • transport na miejsce wypoczynku w dwie strony, 
  • zakwaterowanie i wyżywienie (5 posiłków dziennie), 
  • program żeglarski:
 - rejsy żeglarskie pod opieką doświadczonych skiperów,
 - polskie tradycje żeglarskie, etykieta żeglarska,
 - podstawowa wiedza o jachtach, ich budowie i działaniu,
 - teoria żeglarstwa, m.in. podstawy bezpieczeństwa i poruszania się, 
 obsługiwania żagli, steru, wiązanie podstawowych węzłów, zasady pierwszeństwa na wodzie,
  • bogaty program kulturalno-oświatowy:- zajęcia sportowo-rekreacyjne,
 - wycieczka autokarowa,
 - konkurs plastyczny,
 - plażowanie (ośrodek położony nad jeziorem),
 - udział w lokalnych imprezach,
 - dyskoteki, ogniska z pieczeniem kiełbasek, wspólne zabawy,
 - pasowanie na kolonistę. 

Do pobrania:

Program wypoczynku

Opis Ośrodka Janówka-Sława

Karta kwalifikacyjna

Wzór karty kwalifikacyjnej

Oświadczenia o przetwarzaniu danych

drukuj
« powrót