dzisiaj jest: 23 lutego 2018. imieniny: Romana, Izabela, Damian
 
Aktualności
Komunikat Wójta Gminy Wróblew w sprawie obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zatrudniania lub zamieszkiwania cudzoziemców

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WRÓBLEW

w sprawie obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zatrudniania lub zamieszkiwania cudzoziemców

Mieszkańcy Gminy Wróblew,

Na podstawie art. 6m ust.2 ustawy z dnia Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Wróblew przypomniana wszystkim właścicielom nieruchomości o obowiązku uwzględnienia w deklaracji na odbiór odpadów komunalnych wszystkich osób zamieszkałych w tym również obcokrajowców podejmujących prace na terenie gminy Wróblew. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 6o Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku wystąpienia wątpliwości co to danych przedstawionych w deklaracji na odbiór odpadów komunalnych zostaną przeprowadzone kontrole oraz wszczęte postępowanie podatkowe na podstawie informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Sieradzu.   

Wójt Gminy
/-/ Tomasz Woźniak

drukuj
« powrót