dzisiaj jest: 22 stycznia 2018. imieniny: Anastazy, Wincenty, Wiktor
 
Aktualności
Od stycznia 2018r. nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ
OD 1 STYCZNIA 2018r.

Stosownie do art. 6m, ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2017r. poz. 1289 ze zm.) informuję, że od 1 stycznia 2018r. na terenie Gminy Wróblew obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jest to pierwsza od 5 lat, a więc od początku funkcjonowania nowych zasad gospodarki odpadami, podwyżka opłat. Wzrost opłaty spowodowany jest rosnącymi kosztami odbioru odpadów i koniecznością zbilansowania kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi:
  • na zamieszkałych nieruchomościach:
1)    w sposób selektywny - wynosi 7,00 zł od osoby,
2)    w sposób nieselektywny - wynosi 10,00 zł od osoby.
  • na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:
1)  w sposób selektywny wynosi od pojemnika:
a) 120 l – 15,00 zł,
b) 240 l – 30,00 zł,
c) 1100 l – 110,00 zł,
d) 7000 l (7 m3) – 750,00 zł.

2) w sposób nieselektywny wynosi od pojemnika:
a) 120 l – 30,00 zł,
b) 240 l – 60,00 zł,
c) 1100 l – 220,00 zł,
d) 7000 l (7 m3) – 1.500,00 zł.

Uwaga! W lutym 2018, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczanej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji oraz nowej stawki opłaty.

W związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji!

Dodatkowe informacje udzielane są osobiście w Urzędzie Gminy Wróblew w pok. nr 10, a także telefonicznie pod nr 43 828 66 13.

Wójt Gminy
/-/ Tomasz Woźniak

Załączniki:
Uchwała Nr XXX/212/17 Rady Gminy Wróblew z dni 28 listopada 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

drukuj
« powrót