dzisiaj jest: 18 grudnia 2017. imieniny: Laura, Bogusław, Gracjan
 
Ogłoszenia
Zaproszenie do złożenia oferty na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn. "Przebudowa drogi gminnej Wągłczew-Gaj gmina Wróblew"
Wróblew, dnia 07.09.2016r.

Zaproszenie do złożenia oferty 07.09.2016

Formularz ofertowy wykonawcy zal. 1

załaczniki (Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniuzał nr 2 i Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania nr 3)

Wróblew , dnia 15.09.2016r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.09.2016

Ogłoszenie Wójta Gminy Wróblew z dnia 8 maja 2015r.
  Wróblew, dnia 8 maja 2015r.

 Ogłoszenie Wójta Gminy Wróblew z dnia 8 maja 2015r. informujące o wpłynięciu jednej oferty z propozycją zakupu udziałów spółki Hipokrates z siedzibą we Wróblewie
Zaproszenie do złożenia oferty

Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania utwardzenia wjazdu z główną bramą wjazdową do SP. Wągłczew oraz wyposażenie 7 boisk w bramki i piłkochwyty, oraz jednego boiska do siatkówki - w gminie Wróblew.

zaproszenie 11.07.2012

oferta cenowa 11.07.2012

mapa Rowy 11.07.2012

mapa Słomków Suchy 11.07.2012

mapa Wagłczew 11.07.2012

mapa Kobierzycko 11.07.2012

mapa Dziebędów 11.07.2012

mapa Inczew 11.07.2012

mapa Drzązna 11.07.2012

drukuj