dzisiaj jest: 17 grudnia 2017. imieniny: Olimpia, Łukasz, Jolanta
 
Budowa kanalizacji sanitarnej Wróblew
PROW działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wróblew Etap I, Zadanie 2, Część 2, Odcinek 2 wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wróblewie”

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
•  Długość kanalizacji sanitarnej z rur PCV śr. 200 mm - 1439,9 mb.
•  Długość kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej) z rur PE śr. 90 mm - 363,9 mb.
•  Łączna długość przyłączy PCV 160 mm - 285,0 mb.

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków:
Demontaż istniejącej prasy komorowej oraz dostawa i montaż prasy taśmowej wraz z mieszaczem osadu o wydajności 50 – 80 kg/h. Dostawa i montaż urządzeń towarzyszących jak: układ podawania osadu, układ odzysku wody, przenośnik śrubowy osadu, montaż stacji przygotowania i dozowania flokulantu, dostawa kontenera do magazynowania osadu, rozruch technologiczny i przeszkolenie personelu.

Roboty w/w zostały wykonane w okresie od 22.04.2010 r. do 8.10.2010 r.
Całkowite koszty wykonania zadania wyniosły: 1 809 936,91 zł
Przyznana kwota pomocy: 933 056 zł

Przenośnik śrubowy wraz z kontenerem do magazynowania osadu

 

Prasa taśmowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi

 

Przepompownia ścieków przed zakończeniem robót

 

Roboty ziemne związane z przejściem kanalizacją sanitarną śr. 200mm pod drogą krajową nr 12

 

Wykonanie podbudowy nawierzchni asfaltowej po wykonanej sieci kanalizacyjnej śr. 200 mm

 

Wykop w szalunku do przejścia pod drogą krajową nr 12

 

drukuj