dzisiaj jest: 17 grudnia 2017. imieniny: Olimpia, Łukasz, Jolanta
 
2009 rok

Inwestycje gminne wykonane w 2009 r.


Wodociągi:

- rozbudowa wodociągów w miejscowościach:

-     Kościerzyn - o długości 876 m,

-     Dąbrówka - o długości 793 m.


Drogi:

-  modernizacja istniejących dróg w miejscowościach:

-      Dziebędów I etap – odległość 560m,

-     Smardzew (Edmundów) – o długości 740m,

-     Sadokrzyce (Małe) – o długości 530 m,

-     Kobierzycko – o długości 100 m,

- budowa zatoki autobusowej we Wróblewie o powierzchni: jezdnia 523 m2, chodnik 262m2,

- współfinansowanie z Powiatem Sieradzkim budowy chodnika w Charłupi Wielkiej o długości 865 mb.,

- zakup kosiarki do poboczy i rozsiewacza piasku na akcje zimowe,


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- pozyskanie samochodu strażackiego marki Jelcz dla OSP Kobierzycko,

- pozyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Słomków Suchy,

- modernizacja budynku OSP Wróblew,

- remonty remiz OSP,


Oświata i wychowanie:

- przygotowanie dokumentacji technicznej budowy Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym,

- modernizacja budynku kotłowni w Zespole Szkół we Wróblewie,

- zakup samochodu izotermy do rozwożenia obiadów,

- wykonanie monitoringu wizyjnego w Publicznym Gimnazjum we Wróblewie.

drukuj