dzisiaj jest: 18 grudnia 2017. imieniny: Laura, Bogusław, Gracjan
 
2008 rok

Inwestycje gminne wykonane w 2008 r.

Drogi:

-  modernizacja dróg w miejscowościach:

-     Wągłczew Kolonia  - o dł. 1.800 km,

-      Gęsówka II etap   - o dł. 0,785 km,

-      Próchna II etap   - o dł. O,370 km,

-     Rakowice-Mantyki  - o dł. 0,930 km,

-       utwardzenie tłuczniem drogi w Sadokrzycach Małych  - o dł. 0,530 km.

- zakup koparko-ładowarki na potrzeby gminy,

- zakup samochodu dostawczego Ford Transit.


Wodociągi:

- budowa wodociągu Józefów – Gęsówka - Rowy  - o długości 4.034 m.


Oczyszczalnia i kanalizacja:

- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej o dł. 69 m. w związku z budową wjazdu do nowopowstałej firmy Agros.

- wymiana 3 szt. dmuchaw powietrza w oczyszczalni ścieków.


Oświata:

- dofinansowano ocieplenie budynku Publicznego Przedszkola we Wróblewie w ramach inwestycji prowadzonej przez Wspólnotę Mieszkaniową Wróblew 55A.

-       kompleksowa przebudowa i wyposażenie kuchni szkolnej w Publicznym Gimnazjum we Wróblewie.

drukuj