dzisiaj jest: 17 grudnia 2017. imieniny: Olimpia, Łukasz, Jolanta
 
Profilaktyka
Ważne informacje

Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wróblewie
Krystyna Kopytek - tel. (43) 8286616

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Sylwia Małecka - tel. (43) 8286608
Wydział Spraw Obywatelskich i Oświaty - pokój nr 8

Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie
terapeuta – Maria Rembek – pełni dyżury w piątki – w godz. 8.00-12.00 w budynku Urzędu Gminy Wróblew (wejście w tylnej części budynku )

Postępowanie wobec osób nadużywających alkoholu

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wróblewie wszczyna postępowanie z urzędu lub na wniosek.
Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, Komisja kieruje na badanie biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Komisja może zawiesić postępowanie w przypadku dobrowolnego poddania się leczeniu. W przeciwnym wypadku Komisja kieruje sprawę do Sądu Rejonowego z wnioskiem o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie odwykowym.

 
drukuj