dzisiaj jest: 17 grudnia 2017. imieniny: Olimpia, Łukasz, Jolanta
 
Gospodarka wodno-ściekowa

Urząd Gminy Wróblew uprzejmie informuje, iż ścieki dowożone do punktu zlewnego znajdującego się na Oczyszczalni Ścieków Wróblew są przyjmowane za pośrednictwem firm prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.00.
Opłata za 1 m3 ścieków dowożonych do punktu zlewnego zgodnie z Uchwałą Nr VII/35/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 marca 2011 roku wynosi 9,00 zł plus obowiązujący podatek VAT(8%).

Usługi na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych świadczone są na terenie Gminy Wróblew przez następujące firmy:

  • Usługi Asenizacyjne Kotowski Jacek, zamieszkały Smardzew 38, Telefon kontaktowy: 601-826-942 lub 509-899-700
  • Usługi Asenizacyjne Jakubowski Roman zamieszkały Dębołęka 64, Telefon kontaktowy: 603-668-980


     Wójt Gminy
                                                                                        /-/ Tomasz Woźniak

drukuj