dzisiaj jest: 17 grudnia 2017. imieniny: Olimpia, Łukasz, Jolanta
 
2013 rok

Nazwa zadania: „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Kobierzycku na terenie Gminy Wróblew – etap I”

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

http://www.wfosigw.lodz.pl/

Planowane efekty ekologiczne w ramach realizowanego zadania: Umożliwienie przywrócenia
pierwotnej funkcji ekologicznej, reprezentacyjnej i historycznej zabytkowego założenia parkowo-dworskiego w Kobierzycku. Poprawa kondycji i stanu zdrowotnego drzewostanu o wysokich walorach przyrodniczych, umożliwienie odbudowy ekosystemu wodnego i poprawa warunków ekohydrologicznych na terenie parku.

Inwestor: Awista Pierwsza Sp. z o.o. Kobierzycko 50/1, 98-285 Wróblew

Całkowita wartość projektu: 310 011,01 zł (netto)

Kwota dotacji: 243 043,00 zł (netto)

drukuj