dzisiaj jest: 23 stycznia 2018. imieniny: Maria, Ildefons, Rajmund
 
2012 rok

Gmina  Wróblew zrealizowała w 2012 r. przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Łodzi następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Józefów, gmina Wróblew.”
Rozbudowa wodociągu w miejscowości Józefów  obejmowała wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej średnicy 110 mm długości 1527 m dla umożliwienia podłączenia się 5 posesji przysiółka „Charłupia Las”. Do momentu oddania wodociągu zamieszkali tam rolnicy korzystali z własnych ujęć wody  a także dowozili wodę. Występował ciągły brak wody zdatnej do picia i na potrzeby gospodarcze.

2. „Przebudowa rowu przydrożnego na rurociąg szczelny w miejscowości Tubądzin, gmina Wróblew.”
Przebudowa  rowu w Tubądzinie swoim zakresem obejmowała budowę kolektora krytego oraz przebudowę części rowu na osadnik wstępny do odbioru wód opadowych z terenów położonych  przed cmentarzem. Ze względu na ukształtowanie tego terenu, w trakcie burz lub intensywnych opadów, następowało zalewanie drogi gminnej oraz przyległego terenu wodami opadowymi, które nie miały naturalnego odpływu.

Informację zamieszczono 29-10-2012

drukuj