dzisiaj jest: 17 grudnia 2017. imieniny: Olimpia, Łukasz, Jolanta
 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

1 stycznia 2017 r. został uruchomiany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK, mieszczący się na terenie przyległym do oczyszczalni ścieków we Wróblewie.

PSZOK jest miejscem bezpłatnej zbiórki i czasowego magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych dostarczanych przez właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy Wróblew.

Odpady przyjmowane są po okazaniu przez przekazującego ostatniego dowodu dokonanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PSZOK jest czynny w każdy wtorek i czwartek od 8.00 do 14.00 oraz w każdą środę od 10.00 do 18.00.

Rodzaje odpadów, które można oddawać w  PSZOK:
 • Opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura,
 • Metale,
 • Tworzywa sztuczne,
 • Opakowania szklane oraz szkło,
 • Opakowania wielomateriałowe,
 • Odpady ulegające biodegradacji (zielone),
 • Zużyta baterie i akumulatory,
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • Przeterminowane leki i chemikalia,
 • Opony z samochodów i maszyn rolniczych nie większe niż 170 cm wysokości,
 • Odpady wielkogabarytowe w tym stolarka okienna i drzwiowa,
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe.
Całkowity koszt realizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wyniósł 500.000,00 zł, przy czym inwestycja została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w kwocie 335.000,00 zł.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:
 • budowę placu o nawierzchni betonowej,
 • budowę kanalizacji technologicznej,
 • oświetlenie terenu,
 • ogrodzenie terenu,
 • zakup 13 szt. kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 • zakup garażu blaszanego.
Do pobrania:  Regulamin Korzystania z Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wróblewie

drukuj