dzisiaj jest: 18 grudnia 2017. imieniny: Laura, Bogusław, Gracjan
 
2017 rok

Gmina Wróblew informuje o dofinansowaniu zadania pn.:

„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wróblew w 2017 roku”

Masa unieszkodliwionych materiałów zawierających azbest wynosi: 16 033.26 Mg
 
Wartość całkowita inwestycji  17 550,83 zł

Inwestycja została dofinansowana  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w kwocie - 14 040,00 zł

Zakres rzeczowy obejmował:
Demontaż, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z 23 posesji znajdujących się na terenie Gminy Wróblew o łącznej masie
16 033.26 Mg 
 

Zakładany efekt ekologiczny to ograniczenie uciążliwości dla ludzi i środowiska odpadów zawierających azbest, a także podniesienie atrakcyjności Gminy poprzez usunięcie i unieszkodliwienie 16 033.26 Mg odpadów niebezpiecznych.


Wróblew, dn. 03.08.2017r.

Gmina Wróblew wykonując zadania z ochrony środowiska zrealizowała w 2017r. inwestycję pod nazwą:

"Zakup ciągnika na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni i rowów przydrożnych na terenie Gminy Wróblew"

dofinansowaną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowity koszt zadania: 119 925 zł
w tym dofinansowanie w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi w kwocie: 113 928 zł.

http://www.zainwestujwekologie.pl/

Wróblew, dn. 26.09.2017r.

drukuj