dzisiaj jest: 17 grudnia 2017. imieniny: Olimpia, Łukasz, Jolanta
 
Telefony

WÓJT GMINY

TOMASZ WOŹNIAK         tel. (43) 828 66 00

SEKRETARZ GMINY

LILANNA DRYTKIEWICZ  tel. (43) 828 66 03

SKARBNIK GMINY

ELŻBIETA CYBULSKA       tel. (43) 828 66 04

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

Wymiar podatków

tel. (43) 828 66 06

Płace

tel. (43) 828 66 07

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OŚWIATY

Kierownik:  Sylwia Małecka

tel. (43) 828 66 09

Ewidencja ludności

tel. (43) 828 66 09

USC, Ewidencja działalności gospodarczej, Kadry

tel. (43) 828 66 09

REFERAT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Kierownik:  Stanisław Plesiak

tel. (43) 828 66 11

Wodociągi i kanalizacja,

Rolnictwo i leśnictwo, Gospodarka odpadami,

Gminna Spółka Wodna

tel. (43) 828 66 13

Budownictwo,
Gospodarka nieruchomościami

tel. (43) 828 66 08

Zamówienia Publiczne, Oświetlenie uliczne
 tel. (43) 828 66 12

SEKRETARIAT

tel. (43) 828 66 00

FAX

fax (43) 821 34 15

e-mail

gmina@wroblew.pl

drukuj