dzisiaj jest: 17 grudnia 2017. imieniny: Olimpia, Łukasz, Jolanta
 
O nas

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wróblewie został powołany 1 maja  1990 r. jako samorządowa jednostka organizacyjna gminy do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej.

Struktura Organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie:

Kierownik Ośrodka: Krystyna Kopytek

Księgowa: Anna Urbanowska

Stanowisko d/s świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego: Monika Szymańska

Pracownicy socjalni:

Bożena Sobczak

Agnieszka Mielczarek –Kolasa

Monika Szymańska

Rejony działania pracowników socjalnych

Pracownik socjalny

miejscowości

Bożena Sobczak

Smardzew, Rakowice, Charłupia Wielka, Tworkowizna, Rowy, Gęsówka, Oraczew, Drzązna, Józefów

Agnieszka Mielczarek

Bliźniew, Słomków Mokry, Słomków Suchy, Dziebędów, Kobierzycko, Tubądzin, Inczew, Sędzice, Ocin, Kościerzyn

Monika Szymańska

Wągłczew, Sadokrzyce, Dąbrówka, Próchna, Wróblew

 

 Godziny przyjmowania interesantów przez pracowników GOPS Wróblew

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Bożena Sobczak

730- 1000

1130-1530

 900-1100

730-1230

730-1300

Agnieszka Mielczarek-Kolasa

730- 1130

730-1230

1130-1530

730-1130

730-1030

Monika Szymańska

730-830

800-1400

 -

 1000- 1300

 

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 1. praca socjalna – czyli działania których celem jest usamodzielnienie osób i rodzin oraz pomoc
  w odzyskiwaniu bądź wzmacnianiu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie

 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń

 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania życiowych spraw osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji tych zadań

 4. pomoc w uzyskaniu dla osób w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy

 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej

 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych

 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii
  i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa

 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin
 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych
  i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj