dzisiaj jest: 18 grudnia 2017. imieniny: Laura, Bogusław, Gracjan
 
Rolnictwo

Gmina Wróblew jest gminą typowo rolniczą. Bardzo urodzajne gleby oraz wysoka kultura rolna sprawiły, że rolnictwo jest podstawą gospodarki gminy. Na jej terenie przeważają gleby klasy II, III i IV. Potencjał gminy stanowią użytki rolne, które zajmują prawie 85 % jej powierzchni, natomiast lasy czynią ponad 7% terenu gminy. Grunty orne to 77% powierzchni, z których zdecydowana większość jest w posiadaniu rolników indywidualnych.

Miejscowi rolnicy specjalizują się głównie w uprawie ziemniaków na wczesny zbiór, uprawie pszenicy, uprawie warzyw, zwłaszcza kapusty. Nieodłącznym elementem krajobrazu są sady jabłoniowe.

Wyższa produkcja towarowa, rozwinięte przechowalnictwo, wysokie usprzętowienie gospodarstw i możliwości transportowe stanowią poważną ofertę dla przetwórstwa rolno-spożywczego i zaopatrzenia.


Przejdź do: 


Aktualności


Przydatne adresy www


Zasobność gleb

drukuj