Logo Wróblew Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 860
W sumie: 172772

OD 1 STYCZNIA 2020R. ZMIANA OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW

MIESZKAŃCY GMINY WRÓBLEW

Nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy Wróblew została zobligowana w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. do dostosowania przepisów gminnych do uregulowań ustawowych.

Na terenie naszej gminy obowiązywały dotychczas relatywnie niskie stawki za odbiór odpadów. Wprowadzona zmiana przepisów przyczyni się do znacznego wzrostu kosztów odbioru odpadów od mieszkańców. Konsekwencją tej regulacji jest konieczność ustalenia przez Radę Gminy nowych, wyższych stawek opłat za odbiór odpadów tak, aby pokrywały one koszty ich odbioru i zagospodarowania. Wypełniając obowiązek ustawowy, Rada Gminy Wróblew zmuszona była podjąć w dniu 24 listopada 2020 r. uchwałę ustalającą wysokości stawek opłat dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wróblew.  

Wyższe stawki opłat za odbiór odpadów na terenie naszej gminy będą obowiązywać od 1 stycznia 2021r. Rada Gminy Wróblew wprowadziła je w możliwie najpóźniejszym terminie.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 22,00 zł, od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość (jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny).
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmie je jako niesegregowane. W takim przypadku stosuje się stawkę opłaty podwyższonej, która wyniesie 44,00 zł od każdego mieszkańca.

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują w deklaracji kompostowanie odpadów, uzyskają zwolnienie z opłaty, w wysokości 3,00 zł od każdej osoby. Wówczas opłata ulegnie zmniejszeniu do kwoty 19,00 zł od osoby. Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców, którzy są właścicielami nieruchomości zabudowanych domkami jednorodzinnymi, aby kompostowali odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Jest to sposób na obniżenie kosztów wnoszonych opłat.

Główne przyczyny wzrostu  wysokości opłat za odbiór odpadów:

  • Wprowadzony ustawowy obowiązek zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych i bioodpadów, w okresie od kwietnia do października:

- z budynków wielolokalowych  – nie rzadziej raz na tydzień,
-  z budynków mieszkalnych jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

Zwiększenie tej częstotliwości jest niekorzystne, zwłaszcza dla gmin wiejskich. Przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów, ilość odpadów zmieszanych jest zdecydowanie mniejsza i nie wymaga tak częstych kursów śmieciarek. Ponadto na terenach wiejskich, bioodpady są zazwyczaj zagospodarowane przez mieszkańców we własnym zakresie. Tak więc, powyższy obowiązek powoduje niepotrzebne zwiększenie kosztów odbioru odpadów i wpływa na wzrost wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

  • Wzrost stawek za przyjęcie odpadów do zagospodarowania przez instalację Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,
  • Planowany wzrost cen paliw, energii oraz płacy minimalnej do 2 800 zł,
  • Wzrost opłaty środowiskowej (tzw. opłaty marszałkowskiej) za składowanie odpadów (z 115,41 zł w 2013 r. do 270 zł w 2020 r.) i obowiązek ustawowy dotyczący segregacji odpadów na cztery frakcje,
  • Rosnąca ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców oraz przekazywanych do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W związku ze zmianą stawek opłat, wszyscy właściciele nieruchomości na terenie Gminy Wróblew, są zobowiązani do wypełnienia i złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 30 stycznia 2021 r. (wzory deklaracji będzie można pobierać ze strony internetowej Gminy Wróblew lub bezpośrednio w Referacie Infrastruktury Technicznej, w pokoju nr 10, w godzinach pracy Urzędu). Informacje dotyczące prawidłowego wypełnienia i złożenia deklaracji można uzyskać pod nr tel. 43/ 828 66 13. Terminy i formy płatności za odpady pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Wróblew
(-) Tomasz Woźniak

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Wróblew
pokój nr 16, I piętro
tel. (43) 828 66 00 
 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.