Logo Wróblew Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2444
W sumie: 189067

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

 

 

Od 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane ze zmianami w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w naszej gminie.

Gmina Wróblew wyłoni w przetargu firmę, która będzie odbierać odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych (gospodarstwa domowe) jak i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (sklepy, firmy, restauracje itp.).

Mieszkańcy nie będą już zobowiązani do posiadania indywidualnych umów na odbiór odpadów. Należy pamiętać o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy na odbiór odpadów, tak aby przestała obowiązywać z dniem 30 czerwca 2013r.

UWAGA! Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sieradzu nie wymaga od swoich klientów indywidualnego wypowiadania umów na odbiór odpadów. Zostaną one automatycznie rozwiązane z dniem 30 czerwca 2013r.

W związku z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Rada Gminy Wróblew podjęła uchwały w następujących sprawach:
1) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Wróblew,
2)  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wróblew, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
3) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,
4) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wróblew,
6) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami.

Treść w/w uchwał jest dostępna w zakładce <a data-cke-saved-href="http://wroblew.pl/art,147,podstawa-prawna.html" href="http://wroblew.pl/art,147,podstawa-prawna.html" "="">Podstawa prawna

Wszyscy właściciele nieruchomości w terminie do dnia 30 czerwca 2013r. składają deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Druk deklaracji do pobrania w zakładce Deklaracja

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi zobowiązuje właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wróblew do uiszczania na rzecz Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomości oraz stawki opłaty.
 

Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:
7,00 zł od osoby, jeżeli odpady będą segregowane,
10,00 zł od osoby, jeżeli odpady nie będą segregowane.

Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady - od pojemnika wg stawek:
jeśli odpady będą segregowane:
a) 120l – 15,00 zł
b) 240l – 30,00 zł,
c) 1100l – 110,00 zł,
d) 7000l – 750,00 zł
jeśli odpady nie będą segregowane:
a) 120l – 30,00 zł,
b) 240l – 60,00 zł,
c) 1100l – 220,00 zł,
d) 7000l – 1500,00 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie uiszczana kwartalnie, począwszy od trzeciego kwartału 2013r. poprzez wpłatę gotówki lub przelew na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wróblew, w terminach:
1) za I kwartał do 31 marca,
2) za II kwartał do 30 czerwca,
3) za III kwartał do 30 września,
4) za IV kwartał do 31 grudnia.

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie odbywał się w następujących częstotliwościach:
1) co najmniej raz w miesiącu - odpadów niesegregowanych  (zmieszanych) zgromadzonych w pojemnikach,
2) co najmniej jeden raz na kwartał – odpadów selektywnie zebranych zgromadzonych w workach o odpowiedniej kolorystyce w tym:
a) szkło opakowaniowe,
b) tekturę i papier,
c) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
d) odpady zielone
3) nie rzadziej niż jeden raz w roku, według ustalonego harmonogramu– pozostałych odpadów zebranych selektywnie, w tym:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
b)drobne odpady budowlane i rozbiórkowe,
c) zużyte opony,
d) przeterminowane leki i chemikalia
e) odpady elektryczne i elektroniczne
f) zużyte baterie i akumulatory.

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Wróblew
pokój nr 16, I piętro
tel. (43) 828 66 00 
 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.