Logo Wróblew Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 18260
W sumie: 87266

2013 rok

2013 rok  

Podsumowanie inwestycyjne roku 2013

Rok 2013 był dla Gminy Wróblew okresem licznych inwestycji, na które przeznaczono kwotę ponad 2 mln zł. Ok. 34% tej kwoty zostało pozyskanych ze środków zewnętrznych.
 

Koszt całkowity inwestycji: 2 050 646,77 zł 

Środki zewnętrzne: 695 861,12 zł

Środki własne: 1 354 785,65 zł

 

   

 

  

Poniżej prezentujemy zestawienie ważniejszych zadań i inwestycji zrealizowanych w 2013 roku. 

Zakup walca do naprawy dróg

Walec drogowy prowadzony z wibracjami firmy BOMAG 65 H rok produkcji 2005 

Koszt całkowity: 8 610,00 zł
Rodzaj finansowania: środki własne

     

Zakup patelni elektrycznej na stołówkę szkolną

Koszt całkowity: 6 316,05 zł
Rodzaj finansowania: środki własne

Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
 

Febrycznie nowy samochód 9-cio osobowy, rok produkcji 2013 przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim marki Volkswagen CARAVELLA z silnikiem 2,0 TDI komfortowo wyposażony.
 

Koszt całkowity: 152 200,00 zł
Rodzaj finansowania: 
Dofinansowanie z PFRON-u - 60 018,59 zł
Środki własne - 92 181,41 zł
 

 

     

 

   Zakup wiat przystankowych - bieżące
 

Dostawa i montaż 3 szt. wiat przystankowych w miejscowościach Kobierzycko, Ocin, Rowy. 
Konstrukcja stalowa o wymiarach 3/1/2,7 m pokryta blachą trapezową obustronnie lakierowana w kolorze niebieskim. 
 

Koszt całkowity: 8 100,00 zł
Rodzaj finansowania: środki własne


       

 

  

Witacze - stworzenie źródła informacji turystycznej na obszarze LGD

Operacja miała na celu ujednolicenie systemu informacji wizualnej i małej infrastruktury turystycznej poprzez zamontowanie  tablic informacyjnych  na drogach wjazdowych na teren gminy Wróblew w miejscowościach: Kościerzyn, Rowy, Wągłczew, Drzązna. 
Witacze mają za zadanie efektownie powitać wjeżdżających gości, zachęcić do odwiedzenia miejscowości, gminy, regionu, do inwestowania w nim. 

Koszt całkowity: 21 511,25 zł
Rodzaj finansowania: 
Dofinansowanie PROW - 13 440,00 zł
Środki własne - 8 071,25 zł

     

 

     

 

  

Przystanek Turystyczny w Tubądzinie

Przystanek turystyczny w Tubądzinie powstał w wyniku projektu 4 partnerskich Lokalnych Grup Działania Województwa Łódzkiego, tj. LGD "Szlakiem Sieradzkiej E-ski", LGD "Ziemia Wieluńska, LGD "Między Prosną a Wartą" oraz LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty", którego celem było stworzenie przystanków turystycznych w 32 gminach.
Przystanki mają formę altan, wyposażone są w 2 zestawy stołów z ławkami, 2 huśtawki dla dorosłych, stół do szachów, kosz na śmieci, stojak rowerowy oraz tablicę informacyjną w celu urozmaicenia oferty odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu. Teren został również wzbogacony poprzez nasadzenia roślin.

Koszt całkowity: 8 728,43 zł
Rodzaj finansowania: środki zewnętrzne PROW

     

 

     

 

  

Remont i modernizacja świetlicy w Oraczewie

Nazwa zadania: Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Remont i modernizacja świetlicy w Oraczewie”.
W ramach operacji dokonano wymiany podłogi, co pozwoliło zaspokoić potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców. Zostały wykonane następujące prace: roboty rozbiórkowe podłogi, położenie warstw wyrównawczych i izolacji, położenie płytek. Nowa podłoga w zasadniczy sposób podniosła standard techniczny budynku i wpłynęła na estetykę pomieszczenia.
 
Koszt całkowity: 38 583,87 zł
Rodzaj finansowania:
Dofinansowanie PROW - 25 000,00 zł
Środki własne - 13 583,87 zł

     

 

  

Remont Ośrodka Zdrowia we Wróblewie

 

Koszt całkowity: 33 667,50 zł
Rodzaj finansowania: środki własne Ośrodka Zdrowia  

   

 

Budowa sieci wodociągowej Ocin-Kościerzyn, Gaj

Budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Gaj działki nr 127 i 63 oraz Ocin działki nr 92, 29, 28 i 27 wraz z przejściem przez teren kolejowy zamknięty działka nr 15 gmina Wróblew.
a) Miejscowość Gaj – sieć wodociągowa Ø110mm PVC – 258,0 mb – wartość wykonanych robót brutto: 7 342,49 zł
b) Miejscowość Ocin – sieć wodociągowa Ø110mm PVC – 995,0 mb oraz sieć wodociągowa Ø110mm PE-HD – 99,0 mb 
w sumie sieci wodociągowej 1094,0 mb.

Koszt całkowity: 69 103,35 zł
Rodzaj finansowania: środki własne

 

  

Plac postojowy w Charłupi Wielkiej

Nazwa zadania: Pomoc rzeczowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn. „Wymiana nawierzchni placu postojowego w części pasa drogowego drogi powiatowej nr 1712E w miejscowości Charłupia Wielka”.
Plac postojowy zyskał nową nawierzchnię z kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ograniczony krawężnikiem betonowym.

Koszt całkowity: 50 000,00 zł
Rodzaj finansowania:
środki własne - 9 998,67 zł

     

 

     

 

  

Przebudowa chodnika w miejscowości Smardzew

Chodnik w miejscowości Smardzew zyskał nową nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni 951,23 m2.
Początek chodnika od drogi powiatowej nr 1713E do remizy OSP przy drodze krajowej nr 12.
Całkowita długość chodnika 783 m, szerokość średnia 1,75 m wraz z zjazdami o powierzchni 412,52 m2.

Koszt całkowity: 229 727,83 zł
Rodzaj finansowania: środki własne

     

 

     

 

  

Chodnik w Wągłczewie

Nazwa zadania: Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1721E w miejscowości Wągłczew poprzez wykonanie chodnika”.
Nowy chodnik w pasie drogi powiatowej nr 1721E w miejscowości Wągłczew zyskał nawierzchnię z kostki brukowej grubości 8 cm o powierzchni 900 m2. Całkowita długość chodnika 384 m. Chodnik połączył dwa skrzyżowania Wągłczewskie zaczynając swój bieg przy skrzyżowaniu na Orzeł Biały, a kończąc na skrzyżowaniu przy Szkole Podstawowej.

Koszt całkowity: 131 327,69 zł
Rodzaj finansowania: 
Środki Gminy Wróblew - 76 084,00 zł
Środki PZD - 55 243,69 zł

     

 

     

 

Remont chodnika Wągłczew - bieżące

Nowy chodnik w pasie drogi gminnej nr 114304E w miejscowości Wągłczew zyskał nawierzchnie z kostki brukowej gr. 8 cm o powierzchni 136,5 m2.
Całkowita długość chodnika 82 m i szerokość 1,5 m, początek chodnika od istniejącego chodnika przy drodze powiatowej nr 1721E do końca wjazdu posesji nr 5 naprzeciwko Szkoły Podstawowej. 

Koszt całkowity: 23 562,95 zł
Rodzaj finansowania: środki własne      

 

     

 

Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Brudzew
 

Nazwa zadania: Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy i Miasta Błaszki na realizację zadania pn. „Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Brudzew działka nr 306/2”. 
Utwardzenie odcinka 750 m drogi destruktem asfaltowym z zagęszczeniem grubości 12 cm.

Koszt całkowity: 60 000,00 zł
Rodzaj finansowania:
Środki Gminy Wróblew: 50 000,00 zł
Środki Gminy i Miasta Błaszki: 10 000,00 zł

     

 

  

Budowa i modernizacja dróg gminnych - droga Wągłczew-Wróblew (dokumentacja)

Opracowanie dokumentacji dla projektu przebudowy drogi gminnej nr 114304E Wągłczew - Wróblew o długości 4,1 km. 

Koszt całkowity: 28 975,11 zł
Rodzaj finansowania: środki własne

Wymiana lamp oświetlenia drogowego

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Tubądzin, Wągłczew, Bliźniew, Charłupia Wielka w ilości 113 sztuk na nowe lampy energooszczędne o mocy 70 W.

Koszt całkowity: 71 140,48 zł
Rodzaj finansowania: środki własne

     

 

  

Budowa boisk wielofunkcyjnych w Charłupi Wielkiej i Wągłczewie oraz placów zabaw we Wróblewie

Boiska wielofunkcyjne zostały wybudowane przy szkołach podstawowych. Będą służyły przede wszystkim uczniom tych szkół, jak również wszystkim mieszkańcom, którzy chcą uprawiać sport. Są to  boiska nowoczesne, wykonane na nawierzchni poliuretanowej podobnie jak popularne już „Orliki”. Boisko posiada linie umożliwiające rozgrywanie meczy: piłki ręcznej, koszykówki  oraz siatkówki. Ponieważ teren mieści się w obrębie szkół,  nie zachodziła  konieczność wykonania specjalnych ogrodzeń, co znacznie obniżyło koszty realizacji. Boiska są ładnie zaprojektowane, będą wykorzystywane jako miejsca prowadzenia zawodów sportowych szkolnych, gminnych i ponadlokalny.
W zakres projektu wchodziła także  budowa dwóch placów zabaw: jeden przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wróblewie został wybudowany dla przedszkolaków, drugi –mniejszy – jako miejsce bezpiecznej zabawy i aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów. 

Koszt całkowity: 619 949,65
Rodzaj finansowania: 
Dofinansowanie PROW - 380 132,46 zł
Środki własne - 239 817,19 zł

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

Publiczne Przedszkole we Wróblewie
 

Nazwa zadania: Zmiana sposobu użytkowania części parteru i piwnicy wraz z przebudową i rozbudową oraz likwidacją barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych obecnego zespołu szkół, szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum na przedszkole na działkach nr 248, 249 i 250/2 położonych w miejscowości Wróblew. 
W wyniku inwestycji dobudowano klatkę schodową o powierzchni 10,42 m2, oraz dokonano przebudowy pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej (4 sale lekcyjne i sanitariaty) o powierzchni 346,0 m2 na potrzeby Przedszkola. Przebudowano istniejące sanitariaty dostosowując dla potrzeb przedszkola, wykonano sanitariat dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowano cztery pomieszczenia dla potrzeb przedszkola wraz z wykonaniem w trzech salach nowych sanitariatów. Wykonano wszędzie nowe instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne. Na hollu ułożono posadzkę gresową antypoślizgową. W klatce schodowej zamontowano platformę do przewozu osób niepełnosprawnych. Dostosowano budynek do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Dokonano zakupu nowego wyposażenia przedszkola w meble i sprzęt. 


Koszt całkowity: 459 571,45 zł
Rodzaj finansowania: Dofinansowanie z PFRON-u - 58 841,62 zł, 
Środki własne - 400 729,83 zł    

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

  

Dni Gminy Wróblew
Koszt całkowity: 63 238,66 zł 
Rodzaj finansowania: 
środki pozyskane od sponsorów - 44 455,00 zł
środki własne GOK - 18 783,66 zł

     

 

     

 

     

 

  

Podsumowanie roku

     

 

Plany na rok 2014

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wróblew.
2. Budowa i modernizacja dróg gminnych.
3. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Charłupia Wielka.
4. Budowa placu zabaw w miejscowości Słomków Suchy.
5. Zakup nieruchomości w miejscowości Wróblew.

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Wróblew
pokój nr 16, I piętro
tel. (43) 828 66 00 
 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.