Logo Wróblew Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 18260
W sumie: 87266

2012 rok

2012 rok   

Inwestycje gminne zrealizowane w 2012 roku

Rok 2012 był dla Gminy Wróblew okresem licznych inwestycji, na które przeznaczono kwotę w wysokości ok. 2,5 mln zł, przy czym jednocześnie pozyskano ok. 1,3 mln zł środków zewnętrznych.

Przypominamy, jakie ważniejsze inwestycje udało się zrealizować.

  

Gospodarka wodna

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Józefów

Rozbudowa wodociągu w miejscowości Józefów  obejmowała wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej średnicy 110 mm długości 1527 m dla umożliwienia podłączenia się 5 posesji przysiółka „Charłupia Las”. Do momentu oddania wodociągu zamieszkali tam rolnicy korzystali z własnych ujęć wody, a także dowozili wodę. Występował ciągły brak wody zdatnej do picia i na potrzeby gospodarcze.
Koszt realizacji  inwestycji wyniósł 109.216,86 zł, przy dofinansowaniu 61.051,62 zł z WFOŚiGW w Łodzi
Inwestycja została wykonana przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Jan-Pol” s.c. ze Zduńskiej Woli.

     

 

  

Przebudowa i odbudowa rowu przydrożnego, przebudowa przepustu pod drogą gminną, rozbiórka kanalizacji deszczowej w Tubądzinie

Przebudowa  rowu w Tubądzinie swoim zakresem obejmowała budowę kolektora krytego oraz przebudowę części rowu na osadnik wstępny do odbioru wód opadowych z terenów położonych  przed cmentarzem. Ze względu na ukształtowanie tego terenu, w trakcie burz lub intensywnych opadów, następowało zalewanie drogi gminnej oraz przyległego terenu wodami opadowymi, które nie miały naturalnego odpływu.
Inwestycja pochłonęła 82.925,22 zł, przy czym została dofinansowana 
w kwocie 8.108,39 zł z WFOŚiGW w Łodzi.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Jan-Pol” s.c.  ze Zduńskiej Woli.

 

Gospodarka przestrzenna

Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru sołectwa Smardzew

W związku z rosnącym zainteresowaniem zagospodarowaniem terenu przy zbiorniku Smardzew, wpływającymi wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z prośbą o realizację budynków letniskowych z funkcją całorocznego zamieszkania, pojawiającym się pytaniami o możliwość realizacji obiektów związanych z działalnością gospodarczą, opracowanie planu miejscowego dla części obszaru sołectwa Smardzew stanowi podstawę dla odmowy realizacji niepożądanych obiektów. Pozwoli na uporządkowanie funkcji zabudowy oraz rozwiązań z zakresu infrastruktury. 
Koszt wykonania wyniósł 21.525,00 zł.
Zadanie zostało zrealizowane przez „LEX URBI” Paweł Niemiec z Wrocławia.

Gospodarka mieszkaniowa

Budynek w Drząznej

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa– zmiana funkcji na lokale socjalne, inwentaryzacja i ekspertyza, wymiana okien, naprawa rynien i pokrycia dachu.
Łącznie ok. 23.000,00 zł.

Drogownictwo

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Charłupia Wielka-Buczek


Zadanie realizowane przez Powiat Sieradzki, przy pomocy finansowej Gminy Wróblew udzielonej w formie dotacji w wysokości 91.875,00 zł. 
Całkowity koszt inwestycji ponad 200.000,00 zł.

Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Kościerzyn Etap 3 

Nowa droga o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych ma 1500 m długości i 4 m szerokości. 
Koszt realizacji etapu 3 wyniósł 156.267,15 zł. Całkowity koszt inwestycji to blisko 500.000,00 zł, przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 82.000,00 zł. 
Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. z Czartek.

     

 

  

Dostawa zamawiającemu na drogi gminne i place własnym transportem kruszywa drogowego o nazwie serpentynie – 14.022,00 zł
Równanie dróg gminnych gruntowych równiarką – 23.001,00 zł
Naprawy cząstkowe dróg gminnych – 70.848,00 zł
Dobudowa, montaż nowych obwodów oświetlenia ulicznego i pomiaru (licznik energii elektrycznej)  w miejscowości Kolonia Wągłczew – ok. 16.500,00 zł
Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego 0,4kV w miejscowości Tubądzin i Dziebędów z projektem – 25.339,23 zł
Wykonanie projektu chodnika w miejscowości Smardzew – 6.396,00 zł

Strażnice

Wymiana pokrycia na budynku OSP w miejscowości Drzązna wraz z kosztorysem – 59.000,00 zł

   

Strażnica OSP Drzązna

 

Dofinansowanie do klimatyzacji w strażnicy OSP Kobierzycko – 10.000,00 zł

Zakupy

Kosiarka spalinowa do trawników o dużych powierzchniach (boiska) – 45.000,01 zł
Termos do asfaltu – 5.166,00 zł
Zmywarka do posadzek  – 8.794,50 zł
Urządzenia wielofunkcyjne Konica Minolta – 13.284,00 zł 

Szkolnictwo

Projekt „Praca czyni mistrza”
Projekt realizowany jest od 1 września 2012 roku i będzie trwał do 31 sierpnia 2013 roku. Obejmuje 185 dzieci – uczniów klas I-III.
W ramach jego realizacji szkoły prowadzą  zajęcia dodatkowe, wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego, na podstawie opracowanych przez zespół nauczycieli programów indywidualizacji. Ponadto zostały wyposażone w niezbędne materiały dydaktyczne umożliwiające i wspomagające indywidualną pracę nauczyciela z uczniem. Do szkół zakupiono: tablice do ćwiczeń grafomotorycznych, zestawy gier czytelniczych, multimedialne programy, tablice do nauki liczenia, tablice magnetyczne, gry logiczne, pomoce logopedyczne, teatrzyki wielofunkcyjne, pacynki, przyrządy gimnastyczne, plansze edukacyjne, kompasy, lupy, mikroskopy, globusy, mapy, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych.
Wartość projektu wynosi 118.485,00, w całości jest on finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zespół Szkół we Wróblewie
Wymiana drzwi wejściowych do budynku Zespołu Szkół (strona zachodnia, wschodnia, północna),
Zakupy: szafki do rozbieralni w zapleczu szatniowym przy Orliku, komputery, laptop, telewizor, aparat, wykładzina podłogowa, wyposażenie stołówki szkolnej: kotleciarka, obieraczka do ziemniaków. 
Łącznie ok. 62.000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Charłupi Wielkiej
Zakupy: odśnieżarka spalinowa, projektor, radiomagnetofon, telewizor, odtwarzacz, komputery, laptop, aparat cyfrowy, meble, krzesła, wykładzina dywanowa do sali komputerowej, materiały hydrauliczne, kije, bramki do unihokeja, ławka gimnastyczna do nauczania wychowania fizycznego, tablica interaktywna, Tablica Interwrite Touchboard,  lektury do biblioteki szkolnej.
Łącznie ok. 55.000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym
Zakupy: pomoce dydaktyczne.
Łącznie ok. 8.000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Wągłczewie
Zakupy: meble do sekretariatu, stoliki, krzesła, szafki ubraniowe do szatni, komputery, programy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne.
Łącznie ok. 45.000,00 zł

Przedszkole we Wróblewie
Zakupy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, telewizory, odtwarzacz.
Łącznie ok. 9.500,00 zł

Gmina Wróblew sportem stoi

Wykonanie utwardzenia wjazdu z główną bramą wjazdową do Szkoły Podstawowej Wągłczew oraz wyposażenie siedmiu boisk w bramki piłkochwyty oraz jednego boiska 
do siatkówki 


Wjazd do Szkoły Podstawowej w Wągłczewie został utwardzony kostką betonową. W bramki i piłkochwyty wyposażono boiska w Drząznej, Dziebędowie, Inczewie, Kobierzycku, Rowach, Słomkowie Suchym oraz  Wągłczewie.
Zadanie kosztowało 194.287,07 zł. Gmina w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” złożyła wniosek o pomoc w wysokości 140.477,00 zł. Podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia Szlakiem Sieradzkiej E-ski, wniosek został zakwalifikowany do finansowania w ramach LSR.
Zadanie zostało zrealizowane przez PRO-INVEST Tomasz Kosior z Kalisza.

 

 

   

Wjazd do Szkoły Podstawowej w Wągłczewie

 

   

Wjazd do Szkoły Podstawowej w Wągłczewie

 

   

Boisko w Wągłczewie

 

   

Boisko w Drząznej

 

   

Boisko w Dziebędowie

 

   

Boisko w Inczewie

 

   

 

Boisko w Kobierzycku

 

   

Boisko w Słomkowie Suchym

 

 

Montaż ogrodzenia wraz z bramą we Wróblewie i montaż ogrodzenia z bramą w Słomkowie Mokrym + Montaż ogrodzenia - siatka pleciona we Wróblewie – 39.829,44 zł

Dostawa z montażem urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Słomków Mokry – 19.099,44 zł 

   

Ogrodzenie Wróblew

 

   

Brama wjazdowa Wróblew

 

   

Plac zabaw Słomków Mokry

 

  

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „MOJE BOISKO–ORLIK 2012” przy Zespole Szkół we Wróblewie

Powstały nowoczesny kompleks sportowy składa się z: boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą, boiska wielofunkcyjnego, zaplecza szatniowo-sanitarnego, chodników, ciągów komunikacyjnych, ogrodzenia wraz z piłkochwytami oraz oświetlenia boisk.  
Całkowity koszt inwestycji to 1.164.814,26 zł, przy dofinansowaniu 500.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w 333.334,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 
Wykonawcą prac było PPHU „STAPIO” Piotr Piotrowski z Kalisza.

   

Boisko do piłki nożnej

 

 

 

      

Boisko do piłki nożnej

 

      

Boisko do piłki nożnej

 

 

   

Boisko wielofunkcyjne

 

   

Boisko wielofunkcyjne

 

   

Boisko wielofunkcyjne

 

      

zaplecze szatniowo-sanitarne

 

   

zaplecze szatniowo-sanitarne

 

   

zaplecze szatniowo-sanitarne

 

   

zaplecze szatniowo-sanitarne

 

 

Podsumowanie roku 2012

   

 

czerwone kółko - miejscowości, w których realizowano inwestycje

 

 

Plan na 2013 rok 
  • Budowa sieci wodociągowej  Ocin-Kościerzyn-Gaj,
  • Budowa i modernizacja dróg gminnych,
  • Zakup Witaczy w ramach działania „Małe projekty” – stworzenie źródła informacji turystycznej,
  • Wymiana lamp oświetlenia drogowego,
  • Budowa boisk wielofunkcyjnych w Charłupi Wielkiej i Wągłczewie oraz placów zabaw we Wróblewie

   

 

zielone kółko - miejscowości, w których planuje się realizację inwestycji

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Wróblew
pokój nr 16, I piętro
tel. (43) 828 66 00 
 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.