Logo Wróblew Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 3517
W sumie: 123556

Zasobność Gleb

Zasobność gleb w gminie Wróblew rok 2012/2013

Gleby użytkowane rolniczo mają decydujący wpływ na strukturę upraw i wysokość plonów oraz stanowią bardzo ważny element środowiska przyrodniczego.

O stopniu zanieczyszczenia gleb decyduje sposób ich użytkowania. Do czynników powodujących degradację gleb zaliczyć należy: nadmierne zakwaszenie i zubożenie w podstawowe składniki pokarmowe roślin: fosfor, potas, magnez ale także nieproporcjonalne do potrzeb stosowanie tych składników. Kwasowość gleb posiada ogromne znaczenie dla całokształtu zachodzących w niej procesów chemicznych i biologicznych.

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu w latach 2012/2013 wykonała badania gleby na zawartość makroelementów w 1256 próbkach pobranych z pow. 1688 ha UR. 

Wyniki badań wskazują, iż udział gleb bardzo kwaśnych wynosi 33%. Są to gleby o daleko posuniętej degradacji. Gleby o odczynie kwaśnym również nie są korzystne, ich udział wynosi 28%
Ogółem gleby bardzo kwaśne i kwaśne zajmują 61% i wskazuje to na duże potrzeby w zakresie wapnowania gleb.
W całej gminie dla 43% gleb wapnowanie jest konieczne, a dla dalszych 17%potrzebne. Procesy zakwaszenia gleb ciągle postępują i są efektem procesów naturalnych, powodujących ubytki wapnia z gleb jak również działalności człowieka.
Zubożenie gleb w składniki pokarmowe: fosfor, potas, magnez także prowadzi do ich degradacji. Gleby o bardzo niskiej zawartości tych składników uważa się za zdegradowane chemicznie. Wymagają one kosztownej rekultywacji.
Ogółem gleby o bardzo niskiej zawartości fosforu zajmują 1% i 13% to gleby o niskiej zawartości tego pierwiastka. Razem te dwie grupy stanowią 14% gleb.
Gmina charakteryzuje się wysokim odsetkiem gleb o bardzo niskiej zawartości potasu, który stanowi 30%.
Łącznie gleby o niskiej i bardzo niskiej zawartości potasu obejmują 32% gleb.
Gleby o bardzo niskiej zawartości magnezu stanowią w gminie 17%, zaś o niskiej 28%. Łącznie te dwie grupy gleb stanowią 45%.

Należy tu podkreślić, że badania gleb z reguły zlecają gospodarstwa, które dbają o wyższą i bardziej nowoczesną gospodarkę nawozową. Co może sugerować, iż wskaźniki powyższe są jeszcze bardzie niekorzystne.
Przyczyną zubożenia gleb w podstawowe składniki pokarmowe jest bardzo niskie i nieproporcjonalne zużycie nawozów mineralnych oraz małe ilości nawozów naturalnych wprowadzanych do gleby wskutek zmniejszającego się pogłowia zwierząt gospodarskich. Problemem jest też przesuszenie gleb spowodowane okresowo niskimi opadami, niską retencyjnością większości gleb, co zmusza do deszczowania upraw i wypłukiwania składników z warstwy uprawnej.

Na podstawie powyższych danych można wnioskować, że rekultywacja gleb poprzez wprowadzenie do nich wapna nawozowego jest zabiegiem koniecznym dla poprawy tak wydajności plonów jak i ich wartości konsumpcyjnych.
 

Stan zasobności gleb na rok 2012/2013

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Wróblew
pokój nr 16, I piętro
tel. (43) 828 66 00 
 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.