Logo Wróblew Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4954
W sumie: 44940

2015 rok

       

 

Szkoła Podstawowa Słomków Mokry – realizacja programu pt.
„Różnorodność biologiczna w przyrodzie”
 dofinansowanego w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi


 
Całość projektu – 20 202,00 zł
Kwota dofinansowania – 18 022,00 zł  
 
Program jest realizowany od 1 lutego do 30 czerwca 2015 roku. Bierze w nim udział 116 uczniów.

Głównym celem programu  jest uwrażliwienie dzieci na piękno i różnorodność świata przyrody, umiejętność obserwacji otaczającego środowiska, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą.

W ramach programu odbędą się warsztaty edukacyjne, zajęcia lekcyjne, konkursy (fotograficzne, plastyczne, testy wiedzy), wystawy plastyczne oraz wycieczki m.in. do Poznania i Wrocławia.

Środki finansowe będą przeznaczone na pokrycie kosztów wyjazdów, zakup nagród dla laureatów konkursów oraz zakup pomocy dydaktycznych (mapy, plansze, filmy).

 


Wróblew, dn. 27.02.2015r.

 

 

     

 

W kwietniu 2015 roku Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym przystąpiła do konkursu „Moja wymarzona ekopracownia – 2015” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  
 
Wniosek został nagrodzony dotacją w kwocie: 28.900,00 zł.

Ekopracownia jest dostępna dla wszystkich uczniów, również dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Jest to nowoczesna, przestrzenna klasa do pracy z dziećmi na każdym poziomie edukacyjnym. Elementem innowacyjnym utworzonej pracowni jest wyposażenie w nowoczesne środki dydaktyczne: zestawy multimedialne, projektor, laptop, ekran ścienny, mikroskopy, plansze z zakresu ekologii, gry ekologiczne, modele edukacyjne, walizki eko badacza, pozwalające nauczycielowi zmienić metody nauczania z podających na aktywne, nastawione na poznawanie świata poprzez doświadczenie i przeżywanie.

 

     

 

Prace pielęgnacyjne w koronach drzew oraz nowe nasadzenia przy budynku Publicznego Gimnazjum we Wróblewie

 

Całość projektu – 28.019,00 zł
Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi – 16.198,00 zł  

 

W ramach realizacji w/w zadania wykonano dokumentację – inwentaryzację istniejących drzew wraz z wykazem zabiegów pielęgnacyjnych drzew oraz koncepcję zagospodarowania terenu przed budynkiem Publicznego Gimnazjum we Wróblewie. Na podstawie dokumentacji wykonano cięcia pielęgnacyjne w koronach 19 drzew oraz założono jedno wiązanie elastyczne. Ponadto wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu – nasadzeń 107 szt. drzew i krzewów oraz 3080 szt. cebulek krokusów, założenia trawników oraz wyściółkowania części terenu.

Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy stanu zdrowotnego drzew, pozwoliła zminimalizować możliwość opadania suchych konarów i gałęzi, a co za tym idzie zwiększyła bezpieczeństwo użytkowników terenu zlokalizowanego w pobliżu szkoły i pozwoliła na zachowanie drzewostanu na kolejne lata. Nowe nasadzenia poprawiły także walory estetyczne obiektu.


Wróblew, dn. 26.11.2015r.
 

 

     

 

Gmina Wróblew w 2015r. uzyskała pomoc z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn. 
"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wróblew".
 
Kwota uzyskanego dofinansowania - 114.380,00 zł

Zakres rzeczowy modernizacji oświetlenia obejmował:
  • wymianę starych opraw oświetleniowych w ilości 536 szt. na nowe oprawy sodowe o mocy 70W,
  • montaż 69 szt. nowych lamp sodowych o mocy 70W,
  • wymianę istniejących źródeł światła na sodowe w ilości 36 szt.

Efekt ekologiczny zadania to zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na oświetleniu ulicznym o ponad 30 % w skali rocznej, co przyczyni się do zmniejszenia emisji pyłów, tlenków siarki, tlenków azotu, tlenków węgla przy wytwarzaniu energii.

Modernizacja oświetlenia ulicznego to poprawa komfortu życia mieszkańców oraz wzrost bezpieczeństwa.

Wróblew, dn. 07.03.2016r.

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Wróblew
pokój nr 16, I piętro
tel. (43) 828 66 00 
 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.