Logo Wróblew Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 952
W sumie: 100829

Dodatki energetyczne

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

Osoba przyjmująca wnioski: Agnieszka Mielczarek-Kolasa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wróblewie, pokój nr 2
Tel. (43) 828 66 17

Od 1 stycznia 2014 r. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma możliwość uzyskania prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. 

• Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej / art. 3 pkt 13c ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.984).
•  Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku (www.ure.gov.pl/).

Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2014 r., wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. dla gospodarstwa domowego: 
1. prowadzonego przez osobę samotną- wynosi 11,36zł na miesiąc 
2. składającego się z 2 do 4 osób- wynosi 15,77zł na miesiąc 
3. składającego się z co najmniej 5 osób – wynosi 18,93zł na miesiąc. 

Wymagane dokumenty:
1. wypełniony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego;
2. umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
 
UWAGA! Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny!
 
Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wypłacany w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry na rachunek bankowy osoby wnioskującej. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni a w sprawach skomplikowanych do 60 dni

Podstawa prawna dodatku energetycznego:
• ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238);
• ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.);
• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Druki do pobrania:
 

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Wróblew
pokój nr 16, I piętro
tel. (43) 828 66 00 
 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.