Logo Wróblew Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 3520
W sumie: 123559

News

News zdjęcie id 1273

ZAKUP WĘGLA PO PREFERENCYJNEJ CENIE OD GMINY WRÓBLEW

15.11.2022

 

 

 

Podstawa prawna złożenia wniosku.

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236)

Kto może ubiegać się o zakup węgla od Gminy?

Do dokonania zakupu preferencyjnego węgla w cenie do 2 000,00 zł / za tonę - jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym (zamieszkała w gminie Wróblew), która:

 • spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego (o którym mowa w art.2 ust.1 ustawy z dnia 5.08.2022 o dodatku węglowym),
 • dokonała zgłoszenia źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB),
 • nie nabyła węgla na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023, po niższej cenie niż
  2 000,00 zł brutto za tonę ( w ilości -  łącznie 3 ton),
 • złożyła prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek o zakup preferencyjny węgla na sezon grzewczy 2022/20223.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Jednak w przypadku w którym osoba nie złożyła do tej pory takiego wniosku, wójt dokonuje weryfikacji wniosku o zakup w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (art. 8 ust. 2 ustawy).

Jak złożyć wniosek o zakup węgla od Gminy?

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

 

Wniosek opatrzony czytelnym podpisem, należy złożyć:

 • osobiście w Urzędzie Gminy Wróblew w pokoju nr 4  (od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00), lub
 • przesłać na adres: Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew.

Wniosek można także przekazać elektronicznie:

 • na adres ePUAP Urzędu Gminy Wróblew: UGWroblew/skrytka
 • na adres poczty elektronicznej: zakupwegla@wroblew.pl

Wniosek o zakup składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną). Dokument można także podpisać profilem zaufanym przy użyciu narzędzia dostępnego na stronie internetowej www.gov.pl.

UWAGA!

 • Wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe. W takim przypadku Wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia odpowiedniego rodzaju podpisu elektronicznego lub do podpisania wniosku własnoręcznie.  
 • W przypadku błędów we wniosku, Wnioskodawca może zostać wezwany do ich usunięcia. Nieusunięcie błędów w wyznaczonym terminie spowoduje, że wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

 

Jaką ilość opału i w jakiej cenie można kupić od Gminy?

Uwzględniając dostępność węgla na składzie będzie można dokonać zakupu w dwóch transzach:

 • w ilości  1,5 tony  - do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • w ilości  1,5 tony  -  od dnia 1 stycznia 2023 r.

W jaki sposób będzie można odebrać węgiel?

 • Gmina będzie realizowała wnioski w sytuacji, kiedy będzie dysponowała węglem w sortymencie wskazanym we wniosku.
 • Jeśli wniosek będzie wypełniony właściwie i przejdzie weryfikację, upoważniony pracownik Urzędu Gminy skontaktuje się z Wnioskodawcą celem poinformowania go o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz o konieczności dokonania zapłaty z tytułu zakupu węgla.
 • Do odbioru węgla będzie uprawniała opłacona faktura wystawiona przez Urząd Gminy Wróblew.
 • Węgiel będzie można odebrać w składzie węglowym, z którym Gmina Wróblew podpisze umowę.
 • Koszty zakupu węgla nie uwzględniają kosztów transportu węgla ze składu opału do odbiorcy oraz workowania węgla.
 • Wnioskodawca nie poniesie kosztów transportu, jeżeli samodzielnie odbierze zakupiony węgiel.
 • Wnioskodawca może skorzystać z usługi transportu oferowanej przez przedsiębiorcę wydającego węgiel, koszty transportu ponosi wówczas Wnioskodawca.
 • Poszczególne transze węgla należy odbierać jednorazowo.

Wzór wniosku do pobrania

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Wróblew
pokój nr 16, I piętro
tel. (43) 828 66 00 
 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.