Logo Wróblew Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 22558
W sumie: 113190

News

II PRZETARG USTNY OGRANICZONY DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z DZIAŁEK NR 138, 139, 140, POŁOŻONYCH W M. JÓZEFÓW, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WRÓBLEW

20.06.2018

P R Z E T A R G

Gmina Wróblew ogłasza II przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych na:
sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 138, 139, 140, położonych w miejscowości Józefów, stanowiących własność Gminy Wróblew.

Oznaczenie nieruchomości:

  • Działka nr 138 o pow. 0,9240ha, położona w miejscowości Józefów, obręb geodezyjny 11 Józefów, gmina Wróblew, KW SR1S/00070769/3;
  • Działka nr 139 o pow. 0,5190ha, położona w miejscowości Józefów, obręb geodezyjny 11 Józefów, gmina Wróblew, KW SR1S/00070769/3;
  • Działka nr 140 o pow. 0,9740ha, położona w miejscowości Józefów, obręb geodezyjny 11 Józefów, gmina Wróblew, KW SR1S/00070769/3;

Cena wywoławcza 58.900,00zł wadium w wysokości 5.800,00 zł

Opis nieruchomości:
Stan prawny uregulowany. Właścicielem nieruchomości gruntowej jest Gmina Wróblew. Nieruchomość gruntowa składa się z: niezabudowanej działki nr 138 o pow. 0,9240ha (grunty orne), niezabudowanej działki nr 139 o pow. 0,5190ha (grunty orne), niezabudowanej działki nr 140
o pow. 0,9740ha (grunty orne) – obręb 11 Józefów, dla której urządzona jest księga wieczysta SR1S/00070769/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Sieradzu.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Możliwość uzyskania decyzji
o warunkach zabudowy.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży, wolna jest od obciążeń.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z przedmiotem sprzedaży

Przetarg odbędzie się w dniu 24.07.2018r. o godz. 11.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wróblew, Wróblew 15.

Przetarg jest ograniczony dla osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 Nr 64 poz. 592 z późn. zm.), które spełniają warunki określone w art. 6 w/w ustawy.

Uzasadnienie ograniczenia przetargu do rolników indywidualnych: zgodnie z definicją, o której mowa w art. 2 w/w ustawy, nieruchomości objęte przetargiem stanowią nieruchomości rolne, a w myśl art. 2a tejże ustawy, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które pisemnie zgłoszą w tut. Urzędzie uczestnictwo w przetargu najpóźniej do dnia 20.07.2018r., dołączając do zgłoszenia wymagane dokumenty (w przypadku rolników indywidualnych potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 w/w ustawy), zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu przez komisję przetargową i wpłacą wadium w określonej wysokości.

Wadium w wyżej określonej wysokości, należy wpłacić na konto BS Wróblew O/Sieradz 78 9267 0006 0040 1461 2000 0010 lub w kasie Urzędu Gminy Wróblew, najpóźniej w dniu 20.07.2018r.

Wadium osoby która wygrywa przetarg, zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia.
Wadium pozostałych uczestników przetargu, zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu przetargu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wpłacone wadium przepada w sytuacji, gdy osoba, która wygrała przetarg nie przystąpi do podpisania Aktu Notarialnego.

Wylicytowana należność musi być uiszczona w całości przed zawarciem aktu notarialnego, opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

I przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 23.05.2018r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (43) 8286608 lub w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Wróblew, Wróblew 15.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

 

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Woźniak

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu 20.06.2018r.

Druk oświadczenia 20.06.2018r.

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Wróblew
pokój nr 16, I piętro
tel. (43) 828 66 00 
 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.