Logo

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 1852
W sumie: 180938

News

News zdjęcie id 252

OGŁOSZENIE LGD "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka"o konkursie na stanowisko Pracownik ds. Administracyjno – Projektowych

10.09.2018

 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Ziemia Wieluńsko - Sieradzka” ogłasza konkurs na stanowisko Pracownik ds. administracyjno-projektowych

Miejsce pracy:

Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”

1.  Kilińskiego 23, 98-300 Wieluń.

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony(okres próbny)  – 3 miesiące, pełny etat

Etapy konkursu:

 • złożenie dokumentów przez kandydatów,
 • weryfikacja dokumentów pod względem formalnym,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Zakres obowiązków:

 • doradztwo polegające na pomocy w przygotowaniu kompletnej dokumentacji na potrzeby ogłaszanych przez LGD konkursów,
 • weryfikacja wniosków złożonych do LGD i przygotowywanie umów z grantobiorcami,
 • weryfikacja sprawozdań z grantów złożonych do LGD,
 • kontrola projektów rozliczanych przez LGD a szczególnie grantów,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z członkami Stowarzyszenia,
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
 • pomoc w przygotowaniu zestawień do wniosku o płatność,
 • współpraca z pracownikami biura i obsługa interesantów,
 • rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
 • realizacja innych zadań zleconych przez Zarząd Stowarzyszenia, nie ujętych w zakresie obowiązków, a wynikających z bieżących potrzeb Stowarzyszenia związanych z realizacją zadań statutowych.
 • poszukiwanie innych niż EFROW źródeł finansowania dla realizacji projektów LGD.

Wymagania konieczne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Kompetencje pracownika administracyjno-biurowego (doświadczenie w pracach biurowych) w tym biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania MS Office,

Wymagania pożądane:

 • Znajomość programu LEADER PROW na lata 2014 – 2020 (która zostanie potwierdzona pozytywnym wynikiem testu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Komunikatywność, chęć samokształcenia, kreatywność, samodzielność, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny
 • życiorys ze zdjęciem (CV)
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,
 • pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 200  Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, certyfikaty, dyplomy itp.),
 • kwestionariusz osobowy.

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 14 września 2018r. na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” , ul. Kilińskiego 23,  98-300 Wieluń lub złożyć osobiście w biurze LGD.

Przy składaniu dokumentów należy na kopercie dopisać: Konkurs na pracownika ds. Administracyjno-projektowych

 • Aplikacje niekompletne oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane;
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
 • Informacja o ostatecznych wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka (zw-s.pl).

LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” zastrzega możliwość odwołania konkursu lub dokonać zmiany jego treści bez podania przyczyny.

Źródło:

http://www.zw-s.pl/index.php/2-uncategorised/347-ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-pracownik-ds-administracyjno-projektowych-2

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Wróblew
pokój nr 16, I piętro
tel. (43) 828 66 00 
 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.