Logo Wróblew Gmina

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9366
W sumie: 30260

News

Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi z dnia 20 maja 2020r.

25.05.2020

Łódź, 20 maja 2020r.

WOOŚ.420.69.2019.ARu.19
 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej w skrócie k.p.a., art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), w nawiązaniu do wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez pełnomocnika, z 18 czerwca 2019 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN 500 relacji Kalisz – Sieradz,

zawiadamiam, że:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi 20 maja 2020 r. postanowieniem znak: WOOŚ.420.69.2019.ARu.16 podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie.

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z 20 maja 2020, znak: WOOŚ.420.69.2019.ARu.17 wystąpił ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sieradzu oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, a w przypadku takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o zajęcie stanowiska zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi przy ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, piętro XII, pokój 1216, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, tel. (42) 66 50 382. Z uwagi jednak na ogłoszenie stanu epidemii z powodu CO-VID, zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie wyjaśnień w sprawie, a także składanie wniosków i uwag w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, możliwe będzie po wcześniejszym ustaleniu terminu (drogą telefoniczną, elektroniczną lub korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyższych czynności.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 25 maja 2020 r.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi

(-) Kazimierz Perek

Do pobrania:

Obwieszczenie RDOŚ 20.05.2020

 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Wróblew
pokój nr 16, I piętro
tel. (43) 828 66 00 
 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.